Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress 705 94 Örebro

Gå till MyWebLog

STYRELSE

Ordförande
Dennis Ehlin

Sekreterare
Magnus Andersson

Kassör
Björn Andersson (Adjungerad)

Övriga ledamöter
Joel Andersson
Rick Andersson
Emil Drugge
Tomas Eckervall
Tomas Rohlén

Suppleanter
Henrik Karlsson
Liam Olofsson

Revisorer
Ivar Fernemo
Daniel Nylund

Valberedning
Anders Gruvald
Sten Lang

Peter Nilsson

Följ oss även på

Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress Örebro flygplats, 705 94 Örebro