Flygplatsen

Örebro Airport - ESOE

Här finner du information om flygfältet.

Ovan bilder är upphovsrättsskyddade av KSAB Pilotshop (KSAK Service AB) och har publicerats efter godkännande.

Svenska flygfält kan köpas hos www.pilotshop.se

Örebro Flygklubb friskriver sig från alla eventuella fel i utgiven information.

Tänk på att det är alltid upp till piloten att själv kontrollera att riktigheten av publicerade data som banlängd, ytbeläggning, hinder mm är korrekta.

ÖFK kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella uppkomna skador på material eller personer till följd av publicerad information om ESOE.

Följ oss även på

Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress Örebro flygplats, 705 94 Örebro