Kontakt

Telefon 019-24 10 20
Epost info@orebroflygklubb.se
Webb www.orebroflygklubb.se
Besöksadress Örebro Airport
Postadress 705 94 Örebro

Styrelse

Ordförande
Nicole Zand

Sekreterare
Magnus Andersson

Kassör
Mats Forsberg

Övriga ledamöter
Göran Brask
Dennis Ehlin
Emil Drugge

Suppleanter
Peter Sahlqvist
Andreas Tolonen

Revisorer
Jonas Eriksson
Daniel Nylund

Valberedning
Sten Lang
Mattias Egberth
Fredik Regin