Kontakt

Telefon 019-24 10 20
Epost info@orebroflygklubb.se
Webb www.orebroflygklubb.se
Besöksadress Örebro Airport
Postadress 705 94 Örebro

Styrelse

Ordförande
Nicole Zand

Sekreterare
Marcus Grimstad

Kassör
Mats Forsberg

Övriga ledamöter
Thomas Lambrinos
David Norlander
Göran Brask

Suppleanter
Rik Andersson

Revisorer
Anders Tenor
Peter Olausson

Valberedning
Steve Holm
Gunnar Haglund
Anders Gruvald