Kontakt

Telefon 019-24 10 20
Epost info@orebroflygklubb.se
Webb www.orebroflygklubb.se
Besöksadress Örebro Airport
Postadress 705 94 Örebro

Styrelse

Ordförande
Fredrik Regin

Sekreterare
Daniel Nylund

Kassör
Nicole Zand

Övriga ledamöter
Thomas Lambrinos
David Norlander
Andreas Fransson
Mats Forsberg

Suppleanter
Rik Andersson
Marcus Grimstad

Revisorer
Anders Tenor
Peter Olausson

Valberedning
Steve Holm
Gunnar Haglund
Anders Gruvald