Kontakt

Telefon 019-24 10 66
Epost info@orebroflygklubb.se
Webb www.orebroflygklubb.se
Besöksadress Örebro Airport
Postadress 705 94 Örebro

Styrelse

Ordförande
Daniel Nylund

Vice ordförande
Fredrik Regin

Sekreterare
Marcus Grimstad

Kassör
Nicole Zand

Övriga ledamöter
Thomas Lambrinos
David Norlander
Stefan Nilsson

Suppleanter
Fredrik Aspelin
Andreas Fransson

Revisorer
Anders Tenor
Peter Olausson