Kontakt

Telefon 019-24 10 66
Epost info@orebroflygklubb.se
Webb www.orebroflygklubb.se
Besöksadress Örebro Airport
Postadress 705 94 Örebro

Styrelse

Ordförande
Fredrik Regin

Sekreterare
Marcus Grimstad

Kassör
Nicole Zand

Övriga ledamöter
Thomas Lambrinos
David Norlander
Andreas Fransson

Suppleanter
Elena Lundberg

Revisorer
Anders Tenor
Peter Olausson

Valberedning
Ingemar Olsson
Patrik Gustafsson
Anders Gruvald